Oferty pracy Kujawsko-Pomorskie

2018-04-11
Dodano

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW AU...
Pracodawca

Opis stanowiska:
 • Aktywna promocja i sprzedaż licencji na legalne odtwarzanie muzyki na powierzonym terenie
 • Systematyczna obsługa rynku, pozyskiwanie nowych klientów
 • Bieżąca obsługa klientów
 • Dbałość o wizerunek organizacji wśród klientów i potencjalnych klientów
 • Umiejętność prowadzenia prezentacji i negocjacji

2018-04-10
Dodano

Powiatowy Inspektorat We...
Pracodawca

Warunki pracypraca w siedzibie Inspektoratu oraz na obszarze powiatu rypińskiego Zakres zadań
 • Wykonywanie kontroli gospodarstw rolnych pod kątem: spełnienia warunków weterynaryjnych do produkcji pasz, dobrostan zwierząt, spełnienia warunków weterynaryjnych do produkcji mleka przeznaczonego na rynek ;
 • Pobieranie prób pasz w celu monitoringu z gospodarstw rolnych, wytwórni pasz i punktów handlowych ;
 • Wykonywanie kontroli przestrzegania warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się handlem paszami ;
 • Wykonywanie kontroli spełnienia warunków weterynaryjnych w wytwórniach paszowych ;
 • Prowadzenie rejestrów wskazanych odrębnie przez PLW w Rypinie;
 • Wykonywanie sprawozdań z wykonanych czynności;
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych bazy SPIWET.

2018-04-04
Dodano

Kujawsko-Pomorski Urząd...
Pracodawca

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w pokoju biurowym (budynek A, wejście do budynku od ul. Jagiellońskiej 3, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, budynek nie posiada windy, toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”. Zakres zadań
 • Prowadzenie całości spraw w zakresie planowania, wydatkowania i rozliczania środków budżetowych, znajdujących się w dyspozycji Wojewody, dotyczących prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, stanowiących dotacje celowe dla samorządów powiatowych i samorządu województwa, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a także przeznaczonych na samodzielne zadania Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 • Wydawanie osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii dzienników praktyki zawodowej oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników praktyki zawodowej
 • Kontrolowanie działania administracji geodezyjnej i kartograficznej, tj. marszałka województwa oraz starostów w zakresie m.in. prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykorzystania dotacji celowych
 • Przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, kierowanych do Kujawsko - Pomorskiego Rzecznika Dyscyplinarnego dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Kujawsko -Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, dotyczących działalności w dziedzinie geodezji i kartografii, wykonywanej przez organy służby geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego
 • Kontrolowanie działalność przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych oraz uczestniczenie w opracowaniu projektów wystąpień pokontrolnych

2018-04-03
Dodano

BaroVet - Zootechnische ...
Pracodawca

 • prace murarskie
 • prace remontowe i wykończeniowe
 • tynkowanie oraz prace ogólnobudowlane
 • spawanie zbrojeń
 • spawanie punktowe spoin sprzecznych
 • praca samodzielna wg rysunku technicznego
 • związanie zbrojeń cęgami

Praca w Szwajcarii, (Kanton St. Gallen) na okres minimum 1-3 lata.

2018-04-03
Dodano

BaroVet - Zootechnische ...
Pracodawca

 • prace murarskie
 • prace remontowe i wykończeniowe
 • tynkowanie oraz prace ogólnobudowlane
 • spawanie zbrojeń
 • spawanie punktowe spoin sprzecznych
 • praca samodzielna wg rysunku technicznego
 • związanie zbrojeń cęgami

Praca w Szwajcarii, (Kanton St. Gallen) na okres minimum 1-3 lata.

2018-04-03
Dodano

BaroVet - Zootechnische ...
Pracodawca

 • prace murarskie
 • prace remontowe i wykończeniowe
 • tynkowanie oraz prace ogólnobudowlane
 • spawanie zbrojeń
 • spawanie punktowe spoin sprzecznych
 • praca samodzielna wg rysunku technicznego
 • związanie zbrojeń cęgami

Praca w Szwajcarii, (Kanton St. Gallen) na okres minimum 1-3 lata.

2018-04-03
Dodano

BaroVet - Zootechnische ...
Pracodawca

 • prace murarskie
 • prace remontowe i wykończeniowe
 • tynkowanie oraz prace ogólnobudowlane
 • spawanie zbrojeń
 • spawanie punktowe spoin sprzecznych
 • praca samodzielna wg rysunku technicznego
 • związanie zbrojeń cęgami

Praca w Szwajcarii, (Kanton St. Gallen) na okres minimum 1-3 lata.

2018-04-03
Dodano

BaroVet - Zootechnische ...
Pracodawca

 • prace murarskie
 • prace remontowe i wykończeniowe
 • tynkowanie oraz prace ogólnobudowlane
 • spawanie zbrojeń
 • spawanie punktowe spoin sprzecznych
 • praca samodzielna wg rysunku technicznego
 • związanie zbrojeń cęgami

Praca w Szwajcarii, (Kanton St. Gallen) na okres minimum 1-3 lata.

2018-04-03
Dodano

BaroVet - Zootechnische ...
Pracodawca

 • prace murarskie
 • prace remontowe i wykończeniowe
 • tynkowanie oraz prace ogólnobudowlane
 • spawanie zbrojeń
 • spawanie punktowe spoin sprzecznych
 • praca samodzielna wg rysunku technicznego
 • związanie zbrojeń cęgami

Praca w Szwajcarii, (Kanton St. Gallen) na okres minimum 1-3 lata.

2018-04-03
Dodano

BaroVet - Zootechnische ...
Pracodawca

 • prace murarskie
 • prace remontowe i wykończeniowe
 • tynkowanie oraz prace ogólnobudowlane
 • spawanie zbrojeń
 • spawanie punktowe spoin sprzecznych
 • praca samodzielna wg rysunku technicznego
 • związanie zbrojeń cęgami

Praca w Szwajcarii, (Kanton St. Gallen) na okres minimum 1-3 lata.